Loading...

Taxaties in een veranderde wereld

Home » Meer over taxaties » NHG Taxaties » Taxaties in een veranderde wereld

Taxaties in een veranderde wereld:

Vanaf circa 2010 is er veel veranderd op het gebied van taxaties.

Het gevalideerde taxatierapport is uitgegroeid tot een volwassen product en wordt regelmatig verbeterd. Daarnaast bestaat er ook het niet gevalideerde taxatierapport, in plaats van een NWWI validatie wordt het taxatierapport beoordeeld door een tweede registertaxateur en voorzien van een plausibiliteitsverklaring.

Met de start van het NRVT in 2016 zijn de eisen waaraan een registertaxateur moet voldoen verscherpt, opleidingen en assessments vormen hier een onderdeel van en vindt er permanent toezicht plaats

Nieuw model taxatierapport Wonen 2021

Per 1 oktober 2021 is er een vernieuwd taxatierapport (model 2021) geïntroduceerd. Dit model is uitgebreider en leesbaarder gemaakt voor een grote groep consumenten. Er wordt in het nieuwe model 2021 onder meer extra meer aandacht gegeven aan bouwkundige en duurzaamheidsaspecten.

Het oude model (model 2018) werd door velen als niet goed leesbaar ervaren terwijl er aan de andere kant te weinig aandacht was voor bouwkundige aspecten en verduurzaming. Werden in het verleden wijzigingen periodiek stapsgewijze geïmplementeerd is er nu gekozen voor een radicale verandering.

Zo is er, naast het begrijpelijker taalgebruik, meer aandacht gekomen voor het bouwkundige en energetisch aspect. Dat betekent niet dat het nieuwe taxatie rapport een bouwtechnische keuring of energieadvies vervangt, maar wel dat deze zaken meer inzichtelijker worden voor de ontvanger van een taxatierapport.

Kwaliteit bewaakt

Alle taxateurs, welke zijn ingeschreven bij de Kamer Wonen van het NRVT, moeten verplicht een (aanvullende) opleiding volgen en het daarbij behorende schriftelijke examen succesvol afleggen. Alleen de taxateurs die geslaagd zijn voor het examen mogen vanaf 1 oktober 2021 zelfstandig taxeren. Voor u als klant heeft dat ook consequenties.

Opnames zullen langer duren aangezien er meer moet worden onderzocht en vastgelegd dan tot voor 1 oktober 2021 het geval is. Er zullen ook meer vragen worden gesteld, onder meer over installaties, isolerende voorzieningen, bouwkundige aspecten etc. Al deze gegevens moeten vervolgens worden verwerkt alvorens deze (geanalyseerd en beoordeeld) in het rapport vermeld worden.

Daarnaast blijven we ook doen wat we al deden zoals opmeten van de woning (onder meer als er geen meetrapport aanwezig is), vastleggen van alle overige relevante zaken en natuurlijk het onderbouwen van de waarde met referentieobjecten en het geven van oordelen over de modelmatig aangeleverde referentieobjecten. Zaken als onder meer het bestemmingsplan, funderingsgegevens, eventuele erfpacht of opstal, erfdienstbaarheden, bedingen, bodemgesteldheid, funderingsgegevens en bij appartementsrechten de VVE gegevens (onder meer financiële positie, onderhoudsbegroting, notulen en besluiten) blijven een onderdeel vormen van het taxatierapport.

Toegenomen doorlooptijden vanwege uitgebreidere taxaties

Hierdoor neemt de totale doorlooptijd die de taxateur bezig is met een taxatierapport substantieel toe. Dit geldt voor de opname en voor de uitwerking daarvan.
Dit vertaalt zich in de gehanteerde tarieven. Om de doorlooptijd te beperken wordt er vanaf de implementatie van het nieuwe taxatierapport een vragenlijst naar de opdrachtgever gestuurd met het verzoek deze ingevuld aan ons te verstrekken.

De invoering van model 2021 is diverse malen uitgesteld maar is uiteindelijk op 1 oktober 2021 gestart.

Overige veranderingen:

In het verleden werden maten van woningen wel eens te positief ingeschat. Omdat we werken met de NRVT richtlijnen en EVS regelgeving is onze oppervlakte nauwkeurig berekend.

Duurzaamheid taxatie:

Ook duurzaamheid en energiegebruik spelen een steeds grotere rol bij taxeren, vanaf 1 april 2018 spelen bij referentieobjecten ook zaken als energieprestatie een rol. Per 1 oktober 2021 gaan duurzaamheidsaspecten een nog grotere rol spelen, dit gaat ook gelden voor de bouwkundige aspecten

2023-04-17T19:14:10+02:00

Fatal error: Uncaught TypeError: flock(): supplied resource is not a valid stream resource in /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_File_Generic.php:64 Stack trace: #0 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_File_Generic.php(64): flock() #1 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/PgCache_ContentGrabber.php(2191): W3TC\Cache_File_Generic->set() #2 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/PgCache_ContentGrabber.php(457): W3TC\PgCache_ContentGrabber->_maybe_save_cached_result() #3 [internal function]: W3TC\PgCache_ContentGrabber->ob_callback() #4 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Util_Bus.php(21): call_user_func() #5 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Generic_Plugin.php(561): W3TC\Util_Bus::do_ob_callbacks() #6 [internal function]: W3TC\Generic_Plugin->ob_callback() #7 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-includes/functions.php(5420): ob_end_flush() #8 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all() #9 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters() #10 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action() #11 /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-includes/load.php(1270): do_action() #12 [internal function]: shutdown_action_hook() #13 {main} thrown in /home/u2535p1263/domains/amstelstedemakelaardij.nl/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cache_File_Generic.php on line 64